Kvietimas į supervizijų-profesinių santykių konsultavimo grupę.